• Αρχική
  • Ακαδημαϊκή δραστηριότητα
  • Πτυχιακές εργασίες

  Νέες πτυχιακές εργασίες

  
Μελέτη και Ανάπτυξη Συστημάτων κρυπτογραφίας για WSN δίκτυα ιατρικών αισθητήρων |   νέα, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Νικόλαος Βώρος, Δρ Χρήστος Αντωνόπουλος
Περίληψη

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να μελετηθεί η ανάπτυξη αλγορίθμων ασφαλείας για WSN δίκτυα εστιάζοντας σε ιατρικές εφαρμογές.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής θα μελετηθεί ο σχεδιασμός και ανάπτυξη προσεγγίσεων ασφαλείας μετάδοσης δεδομένων σε τυπικά WSN δίκτυα και η επίδραση αυτών στην απόδοση και συμπεριφορά των δικτύων. Οι εξαιρετικά περιορισμένοι πόροι που χαρακτηρίζουν τα WSN εγείρουν μεγάλες προκλήσεις στον σχεδιασμό κατάλληλων αλγορίθμων που θα εξασφαλίζουν την ελάχιστη αρνητική επίδραση στην ποιότητα υπηρεσιών. Από την άλλη η ασφάλεια και η μυστικότητα δεδομένων είναι ακρογωνιαίος λίθος σε τυπικές ιατρικές εφαρμογές. Τέλος η ελάχιστη διαθέσιμη μνήμη και χαμηλή επεξεργαστική δύναμη τυπικών πλατφορμών WSN καθιστούν απαραίτητη τη χρήση χαμηλής πολικότητας και απαιτούμενης μνήμης αλγορίθμων. Η μελέτη και ανάπτυξη ανάλογων αλγορίθμων θα γίνει στα πλαίσια γνωστής εξομοιωτικής πλατφόρμας ασύρματων δικτύων ή/και με τη χρήση τυπικής WSN πλατφόρμας.
Σημείωση: Η συγκεκριμένη πτυχιακή θα συνδυαστεί με πρακτική σε εταιρία με έδρα την Πάτρα


Απαιτούμενες Γνώσεις:

Δίκτυα Αισθητήρων, Προσομοίωση δικτύων, Σχεδιασμός Συστημάτων υλικού

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων στην παράλληλη αρχιτεκτονική Kharisma |   νέα, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Νικόλαος Βώρος, Δρ Παναγιώτης Αλεφραγκής, Γεώργιος Γούλας
Περίληψη

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής θα μελετηθεί η ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων για παράλληλες αρχιτεκτονικές. Με τον όρο υλοποίηση, εννοείται η ανάπτυξη κώδικα σε C καθώς και η εξομοίωση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας στον εξομειωτής της.
Θα μελετηθεί η αρχιτεκτονική Kharisma και ο εξομειωτής της. Η αρχιτεκτονική παρέχεται από το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης στη Γερμανία και θα υπάρξει στενή συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθεί ανάπτυξη αλγορίθμων με αποδοτικό τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα παραλληλισμού που προσφέρει η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.


Απαιτούμενες Γνώσεις:

Γλώσσες Ανάλυσης & Σχεδίασης Συσττημάτων, Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας σε παράλληλες αρχιτεκτονικές πολλαπλών πυρήνων |   νέα, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Νικόλαος Βώρος, Δρ Βαγγέλης Μαριάτος
Περίληψη

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα μελετηθεί η υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας σε παράλληλες αρχιτεκτονικές. Με τον όρο υλοποίηση, εννοείται η ανάπτυξη κώδικα και δημιουργία κώδικα VHDL, η εξομοίωση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αρχιτεκτονικής και τέλος η ανάπτυξη της σε ολοκληρωμένο κύκλωμα FPGA.
Θα επιλεγούν αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας οι οποίoι χρησιμοποιούνται σε συστήματα παρακολούθησης ατόμων με προβλήματα υγείας. Η υλοποίηση των αλγορίθμων θα γίνει στη γλώσσα VHDL, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Loughborough της Αγγλίας.


Απαιτούμενες Γνώσεις:

Λογική σχεδίαση, Σχεδιασμός συστημάτων υλικού, Αρχιτεκτονική υπολογιστών

 

Ανάπτυξη Υλικού Κωδικοποίησης FEC για τεχνολογία VLC |   νέα, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Νικόλαος Βώρος, Σπύρος Λούβρος
Περίληψη

Στα πλαίσια της συγκεκριμένη πτυχιακής θα υλοποιηθεί αλγόριθμος και hardware unit FEC για τον πομποδέκτη VLC. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη αφορά σε ανάπτυξη hardware, μελέτη τηλεπικοινωνιακής μονάδος FEC και ενσωμάτωση στο υφιστάμενο υλικό πομπού FEC.


Απαιτούμενες Γνώσεις:

Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού, Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, Συστήματα πραγματικού χρόνου, Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων, Γλώσσες ανάλυσης και Σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών

 

Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα προκειμένου να εμφανίζει στατιστικά και να διενεργεί αναλύσεις σε δείγμα data feed από τα public streams που παρέχει το twitter |   νέα, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Παναγιώτης Αλεφραγκής, Δρ Νικόλαος Βώρος
Περίληψη

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα αναπτυχθεί εφαρμογή για έξυπνα κινητά και tablets όπου θα παρέχει αναλύσεις όπως top hashtags, top mentions από τα sample streams του twitter. Για την ανάλυση των sample streams να χρησιμοποιηθεί data analytics engine που θα επεξεργάζεται τα sample streams του twitter και μέσω API θα παρουσιάζονται οι αναλύσεις στα έξυπνα κινητά και tablets.


Απαιτούμενες Γνώσεις:

Aντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων

 

Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο |   νέα, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Παναγιώτης Αλεφραγκής, Δρ Νικόλαος Βώρος
Περίληψη

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή για παρακολούθηση σε κινητές συσκευές δεδομένων που μεταδίδονται από μετεωρολογικό σταθμό σε πραγματικό χρόνο.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής θα μελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας μετεορολογικού ιστού με σκοπό τη συλlογή δεδομένων για την αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού. Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Android εφαρμογή η οποία θα συλλέγει και θα παρουσιάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή θα ελεγχθεί τόσο σε έξυπνα κινητά όσο και σε tablets.


Απαιτούμενες Γνώσεις:

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων

 

ESDA